Bilsanering

Sanering mot lukt & Klädseltvätt

Kupén kan av olika anledningar behöva saneras. Det kan bero på en utspilld vätska, rökning i bilen eller djurlukt etc. Klädseln kan kemtvättas om den blivit fläckad eller smutsig och vid behov kan kupén foggas för att eliminera oönskad lukt.

bilSanering - Systematisk rengöring

Vid en normal städning och rengöring avlägsnar man synlig smuts. Men vid utspillda vätskor eller om dålig lukt finns i bilens klädsel och innertak kan mer avancerade bilsanering krävas för att få bilen ren. Vi sanerar skador från cigarettrök, djurlukt, sot- och fuktskador, mögel mm.

Vad går att sanera och hur går det till?
Det mesta som spills ut eller förorenar ett fordon går att få bort på något sätt. Normalt så börjar man med att klädseltvätta textilierna för att få bort källan till den dåliga lukten. I vissa fall måste detta göras i flera omgångar. När klädseln torkat så behandlar man bilen med en gas som dödar bakterier och därmed dålig lukt. Det finns många detaljer i ett fordon som måste rengöras och specialbehandlas. Ofta måste man demontera för att komma åt. Delar får vid behov bytas ut.

Hur mycket kostar det?
Det är inte helt enkelt att kunna ge ett fast pris på saneringar då kostnaden beror på hur många arbetstimmar som krävs för att återställa objektet. Vid enklare fall kan det räcka att fogga bilen eller att göra en enklare klädseltvätt. Vid andra tillfällen kan det krävas demontering, byte av skadade detaljer, rengöring och foggning i flera omgångar. Normalt kan vi vid en besiktning ge ett ungefärligt pris för ett visst arbete. Försäkringen för bilen täcker ofta skador som kräver sanering. Man betalar då endast sin självrisk.

Är resultatet garanterat?
I de flesta fall lyckas vi ta bort fläckar och få bort dålig lukt, men vi vet av erfarenhet att vissa föroreningar är väldigt svårt att avlägsna till 100%. Det underlättar om vi får veta vad som orsakat skadan och om möjligt var i fordonet källan finns Är det en långvarig kontaminering som cigarettrök eller djurlukt kan upprepade behandlingar behövs.

Luktsanering eller foggning

Vid dålig lukt kan man avlägsna denna med hjälp av en fogger eller med ozongas. En fogger är i princip en rökmaskin som finfördelar västra och kemikalier till en rök eller fin dimma så att den kan tränga in överallt och neutralisera den önskade lukten. Det finns olika kemikalier för att bekämpa olika luktkällor såsom röklukt, djurlukt, mejeriprodukter, mögel etc.

Ozongas används för att neutralisera all lukt. Ibland behöver vi använda båda systemen för att få bort en lukt.

Finns källan till lukten kvar i bilen måsten den avlägsnas först. Detta gör vi med en klädseltvätt eller kemtvätt.

luktsanering

Produkter för sanering

Vi säljer även specialmedel som avlägsnar oönskad lukt om du vill testa att sanera ditt hem, din bil båt själv. Du hittar dessa produkter i vår shop KLICKA HÄR >>

Du kan även testa att behandla med Kanberra, det är en gel du sätter inne i bilen som verkar över tid.