Bilsanering

Sanering mot lukt & Klädseltvätt

Kupén kan av olika anledningar behöva saneras. Det kan bero på en utspilld vätska, rökning i bilen eller djurlukt etc. Klädseln går att klädseltvätta om den blivit fläckad eller smutsig och vid behov kan kupén foggas för att eliminera oönskad lukt.

bilSanering - Systematisk rengöring

Interiör rengöring

Vid en normal städning och rengöring avlägsnar vi synlig smuts. Men om man råkat spilla ut vätska eller om det finns dålig lukt bilens klädsel och innertak kräver det ofta en mer avancerade bilsanering. Vi sanerar skador från cigarettrök, djurlukt, sot- och fuktskador, mögel mm.

Vad går att sanera och hur går det till?
Det mesta som spills ut eller förorenar ett fordon går att få bort på något sätt. Normalt så börjar man med att tvätta textilierna med hetvatten och rengöringsmedel för att få bort källan till den dåliga lukten. I vissa fall gör vi detta i flera omgångar. När klädseln torkat så behandlar man bilen med en gas som dödar bakterier och dålig lukt. Det finns många detaljer i ett fordon som behöver rengöring och specialbehandlas. Ofta måste man demontera inredning för att komma åt och delar får vid behov bytas ut.

Hur mycket kostar det?
Det är inte helt enkelt att kunna ge ett fast pris på saneringar då kostnaden beror på hur många arbetstimmar som krävs för att återställa objektet. Vid enklare fall kan det räcka att fogga bilen eller att göra en enklare klädseltvätt. Vid andra tillfällen behöver vi demontera, byta skadade detaljer, rengöra och fogga i flera omgångar. Normalt kan vi vid en besiktning ge ett ungefärligt pris för ett visst arbete. Försäkringen för bilen täcker ofta skador som kräver sanering. Man betalar då endast sin självrisk.

Är resultatet garanterat?
I de flesta fall lyckas vi ta bort fläckar och få bort dålig lukt, men vi vet av erfarenhet att vissa föroreningar är väldigt svårt att avlägsna till 100%. Det underlättar om vi får veta vad som orsakat skadan och om möjligt var i fordonet källan finns Är det en långvarig kontaminering som cigarettrök eller djurlukt kan upprepade behandlingar behövs.

Luktsanering eller foggning

Vid dålig lukt kan man avlägsna denna med hjälp av en fogger eller med ozongas. En fogger är i princip en rökmaskin som finfördelar väska och kemikalier till en rök eller fin dimma så att den kan tränga in överallt och neutralisera den önskade lukten. Det finns olika kemikalier för att bekämpa olika luktkällor såsom röklukt, djurlukt, mejeriprodukter, mögel etc.

Ozongas använder vi för att neutralisera de flesta lukter och ibland behöver vi använda båda systemen för att få kupén luktfri.

Finns källan till lukten kvar i bilen måsten vi avlägsna först. Detta gör vi med en klädseltvätt eller kemtvätt.

Produkter för sanering

Vi säljer även specialmedel som avlägsnar oönskad lukt om du vill testa att sanera ditt hem, din bil båt själv. Du hittar dessa produkter i vår shop KLICKA HÄR >>

Du kan även testa att behandla med Kanberra, det är en gel du sätter inne i bilen som verkar över tid.