Glasbehandling

Du får bättre sikt och en säkrare körupplevelse, speciellt i regn, med en glasbehandling!

Glasbehandling stöter bort smuts & vatten

”- När jag kör i regn behöver jag knappt använda vindrutetorkarna alls och på vintern är det mycket enklare att skrapa bort isen…”

DITEC® Glasbehandling binds kemiskt med glasrutan och gör ytan tätare, vilket gör det mycket svårare för vatten, insekter, is m.m. att fästa på glaset. Det ser man genom att vattendropparna blir rundare och kontaktytan med glaset blir mindre. Hållbarheten är den längsta på marknaden men exakt hur länge det håller beror på hur långt man kör och hur mycket vindrutetorkarna används. Den håller i åtminstone 1000-1500 mil i normal användning. En av de största fördelarna med behandlingen är ökad säkerhet, då sikten vid körning regn blir bättre. En annan är att rengöringen av rutan och borttagning av is blir mycket enklare.

Några Fördelar

Bättre sikt
Den hydrofobiska effekten gör det blir enklare att se ut genom glaset när det regnar, vilket ger ökad säkerhet. Även mörkerkörningen blir säkrare då reflexerna minskar. Vattnet glider av glaset och därför behöver inte heller torkarna användas i samma utsträckning vid körning i högre hastigheter.

Enklare rengöring
Tätheten i glaset ökas av behandlingen och då får smuts och insekter svårare att fästa. Det gör att rengöringen blir enklare och snabbare.

Enklare bortskrapning av is
Vintertid har behandlingen en påtaglig effekt när det blir is på rutan. Isen fäster inte lika hårt jämfört med en obehandlad ruta och då blir bortskrapningen av is väsentligt enklare.