Lack & BUCKLOR

Vi är en mindre skadeverkstad med personlig service och snabbare ledtider. Vi hjälper dig med rikt av bucklor, lackskador, billackering och saneringar fordon i samarbete med de flesta försäkringsbolag. Vi gör inga hellackeringar utan vår fokus är skadereparationer såsom repor i lackera, plastreperationer och mindre plåtskador. Vi utför  mindre plåtarbeten i samband med lackering men även reparation av mindre bucklor som dörruppslag etc. utan omlackering, vilket innebär att vi kan erbjuda allt inom huset. För större strukturella skador bör dock märkesverkstaden kontaktas. 

Lupin
ATT TÄNKA PÅ OM DET ÄR EN FÖRSÄKRINGSSKADA

1. Anmäl skadan till försäkringsbolaget och få ett skadenummer

2. Kom in till oss för en besiktning av skadan. Vi behöver: Skadenummer, skadedatum, mätarställning och foton av skadan (dessa tar vi).

3. Vi bokar in en tid för att åtgärda din skada. Normalt mellan 2-4 dagar. Har du en självrisk så betalas denna till oss när bilen hämtas.

Billackering / SPOTrepair

Vi är en klass 2 verkstad, vilket innebär att vi åtar oss mindre skadereparationer på samtliga bilmärken. Har bilen fortfarande vagnskadegaranti bör märkesverkstaden uppsökas. Detta gäller om skadan ska betalas av försäkringsbolaget. Vi kan självklart åtgärda mindre omfattande skador även under de tre första åren beroende på hur stor självrisk man har. Ofta kan skadan åtgärdas till lägre kostnad.

Kvalitet
Vi har har oerhört duktig personal i lacken med lång erfarenhet. Då vi är en mindre verkstad blir varje lackjobb ett hantverk och vi ger fullt fokus åt alla objekt. 

Kostnadseffektivt
När det gäller skador så försöker vi alltid göra så små ingrepp som möjligt. Enbart en buckla  riktar vi om möjligt utan att lackera den skadade delen (se nedan). Måste skadan lackeras så försöker vi begränsa det skadade området så långt det går. Detta ger en kostnadseffektiv reparation och så att mycket som möjligt av originallacken bibehålls.

Kortare ledtider
Vi försöker ha så snabb process som möjligt för att våra kunder ska få så lite störningar redan från första besiktningen. Vi gör alltid en bedömning av skadan innan den bokas in.  Är det en försäkringsskada så tar vi de uppgifter som behövs så allt är klart när bilen lämnas in. En besiktning tar normalt max 20 minuter och reparationen av fordonet tar normalt 2-4 arbetsdagar beroende på skadans omfattning.

Garantier
Då vi är en Lupingodkänd skadeverkstad följer vi försäkringsbolagets riktlinjer när det gäller reparationsmetoder och garantier. Detta ger dig som kund en trygghet och kvalitetssäkring.

Några av våra reparationer

Skrapad stötfångare

Typiska skrapmärken på bakre stötfångaren som krävde mindre plastlagning och omlackering.

Intryckt framskärm

Framskärmen var intryckt och lacken sprucken. Skadan riktades och lackerades om.

Rökskadad bil

Bil från garagebrand med sotskador in- och utvändigt. Sanering krävdes av hela bilen.

Lackskador motorhuv

Lacksläpp på motorhuv av okänd anledning. Nedslipning och omlackering krävdes.

Plåtskada
Brandskada
Lackskada
Skada stötfångare

Rikt av bucklor utan omlackering

Rikt av bucklor

Vi är specialiserade på att rikta bucklor utan att behöva lackera om. Tekniken går ut på att vi med specialverktyg går in bakom plåten och masserar ut bucklan, vilket förutsätter att lacken inte är skadad och att den går att återställa med polering eller en enklare lackbättring. Det är normal bättre att behålla originallacken om det går så när det gäller mindre bucklor är denna teknik att föredra. Risken för färgskillnader i samband med omlackering försvinner.

 

Billigare reparation
Eftersom man slipper processen med att lackera om ytan blir denna lagning mindre kostsam än en traditionell omlackering. Mindre bucklor riktas relativt snabbt, vilket gör att skadan kan åtgärdas till ett lägre pris. Normalt kostar en riktning mellan 900-1500.- för bucklor av normalgraden.

Vilka bucklor går att rikta?
Normalt går de flesta bucklor av mindre storlek att rikta (upp till 8-10 cm i diameter) med PDR som är en förkortning efter engelskans Paintless Dent Repair. Det som kan vara begränsande är åtkomsten, d.v.s. om det finns något sätt att komma in bakom plåten eller inte. Det finns många accesspunkter på en bil men det finns även ställen som begränsas av dubbelplåt eller balkar och då är det osäkert om reparationen går att utföra. Lacken bör också vara intakt annars är en traditionell lackering att föredra. Bucklans form och placering på plåten kan också göra reparationen svårare. Det är svårare att rikta om bucklan sitter i ett veck. Det går utmärkt att köra förbi och visa skadan så ser vi om den går att rikta och kan ge dig ett prisförslag.

Förväntat resultat
Mindre mjuka bucklor går ofta att rikta till 100%. Gäller det lite större bucklor eller om plåten blivit lite sträckt kan det vara svårare att få ett helt perfekt resultat. Men även omman bara riktar skadan till 85-90% så blir resultatet oftast helt godtagbart.  Ibland får man välja att rikta till ett lägre pris eller lackera om till en högre kostnad.

Sanering av FORDON

Vid en normal städning och rengöring avlägsnar man synlig smuts. Men vid utspillda vätskor eller om dålig lukt finns i bilens klädsel och innertak kan mer avancerade behandlingar krävas för att få bilen ren. Vi sanerar skador från cigarettrök, djurlukt, sot- och fuktskador, mögel mm.

Vad går att sanera och hur går det till?
Det mesta som spills ut eller förorenar ett fordon går att få bort på något sätt. Normalt så börjar man med att klädseltvätta textilierna för att få bort källan till den dåliga lukten. I vissa fall måste detta göras i flera omgångar. När klädseln torkat så behandlar man bilen med en gas som dödar bakterier och därmed dålig lukt. Det finns många detaljer i ett fordon som måste rengöras och specialbehandlas. Ofta måste man demontera för att komma åt. Delar får vid behov bytas ut.

Hur mycket kostar det?
Det är inte helt enkelt att kunna ge ett fast pris på saneringar då kostnaden beror på hur många arbetstimmar som krävs för att återställa objektet. Vid enklare fall kan det räcka att fogga bilen eller att göra en enklare klädseltvätt. Vid andra tillfällen kan det krävas demontering, byte av skadade detaljer, rengöring och foggning i flera omgångar. Normalt kan vi vid en besiktning ge ett ungefärligt pris för ett visst arbete. Försäkringen för bilen täcker ofta skador som kräver sanering. Man betalar då endast sin självrisk.

 

 

Är resultatet garanterat?
I de flesta fall lyckas vi ta bort fläckar och få bort dålig lukt, men vi vet av erfarenhet att vissa föroreningar är väldigt svårt att avlägsna till 100%. Det underlättar om vi får veta vad som orsakat skadan och om möjligt var i fordonet källan finns Är det en långvarig kontaminering som cigarettrök eller djurlukt kan upprepade behandlingar behövs.