RIKT AV BUCKLOR

Rikt utan omlackering

Mindre bucklor där lacken är intakt behöver normalt inte lackeras utan vi kan rikta dem antingen från insidan eller från utsidan. Detta är en kostnadseffektiv metod och resultatet blir oftast perfekt.

Bucklor på bilen

Vi är specialiserade på att rikta bucklor utan att behöva lackera om. Tekniken går ut på att vi med specialverktyg går in bakom plåten och masserar ut bucklan, vilket förutsätter att lacken inte är skadad och att den går att återställa med polering eller en enklare lackbättring. Det är normal bättre att behålla originallacken om det går så när det gäller mindre bucklor är denna teknik att föredra. Risken för färgskillnader i samband med omlackering försvinner.

Billigare reparation

Eftersom man slipper processen med att lackera om ytan blir denna lagning mindre kostsam än en traditionell omlackering. Mindre bucklor riktas relativt snabbt, vilket gör att skadan kan åtgärdas till ett lägre pris. Normalt kostar en riktning mellan 900-1500.- för bucklor av normalgraden.

Vilka bucklor går att rikta?
Normalt går de flesta bucklor av mindre storlek att rikta (upp till 8-10 cm i diameter) med PDR som är en förkortning efter engelskans Paintless Dent Repair. Det som kan vara begränsande är åtkomsten, d.v.s. om det finns något sätt att komma in bakom plåten eller inte. Det finns många accesspunkter på en bil men det finns även ställen som begränsas av dubbelplåt eller balkar och då är det osäkert om reparationen går att utföra. Lacken bör också vara intakt annars är en traditionell lackering att föredra. Bucklans form och placering på plåten kan också göra reparationen svårare. Det är svårare att rikta om bucklan sitter i ett veck. Det går utmärkt att köra förbi och visa skadan så ser vi om den går att rikta och kan ge dig ett prisförslag.

Förväntat resultat
Mindre mjuka bucklor går ofta att rikta till 100%. Gäller det lite större bucklor eller om plåten blivit lite sträckt kan det vara svårare att få ett helt perfekt resultat. Men även omman bara riktar skadan till 85-90% så blir resultatet oftast helt godtagbart.  Ibland får man välja att rikta till ett lägre pris eller lackera om till en högre kostnad.

Rikt av bucklor

Har du en lackskada?

Vi kan även fixa lackskador om lacken blivit skadad. 

Läs mer >>