RIKT AV BUCKLOR

Vi fixar dina dörruppslag

Rikt av bucklor där lacken är intakt behöver vi normalt inte lackera om. Vi kan ofta rikta dem antingen med verktyg från insidan eller med lim från utsidan. Detta är en kostnadseffektiv metod och resultatet blir oftast perfekt.

Bucklor på bilen

Vi är specialiserade på att rikta bucklor utan att behöva lackera om. Tekniken går ut på att vi med specialverktyg går in bakom plåten och masserar ut bucklan. Detta förutsätter att lacken inte är skadad och att den går att återställa med polering eller en enklare lackbättring. Det är normal bättre att behålla originallacken om det går så när det gäller mindre bucklor är denna teknik att föredra. Risken för färgskillnader i samband med omlackering försvinner.

Billigare reparation

Eftersom man slipper processen med att lackera om ytan blir denna lagning mindre kostsam än en traditionell omlackering. Mindre bucklor riktas relativt snabbt, vilket gör att skadan kan åtgärdas till ett lägre pris. Normalt kostar en riktning mellan 900-1500.- för bucklor av normalgraden.

Rikt av bucklor

Rikt av bucklor - vad går att rikta

Normalt går de flesta bucklor av mindre storlek att rikta (upp till 8-10 cm i diameter) med PDR (Paintless Dent Repair). Det som begränsar möjligheterna är åtkomsten, d.v.s. om det finns något sätt att komma in bakom plåten eller inte. Oftast finns det någon accesspunkt på bilen, men det finns ställen som begränsas av dubbelplåt eller balkar och då är det osäkert om reparationen går att utföra. Lacken bör också vara intakt annars är en traditionell lackering att föredra. Bucklans form och placering på plåten kan också göra reparationen svårare, det kan exempelvis vara svår att rikta om bucklan sitter i ett veck. Bäst är om du kan köra förbi och visa skadan, så ser vi oftast direkt om den går att rikta och kan ge dig ett prisförslag.

Förväntat resultat

Mindre mjuka bucklor går ofta att rikta till 100%. Gäller det lite större bucklor eller om plåten blivit lite sträckt kan det vara svårare att få ett helt perfekt resultat. Men även om man bara riktar skadan till 85-90% så blir resultatet oftast helt godtagbart och osynligt för blotta ögat. Ibland får man välja att rikta till ett lägre pris eller lackera om till en högre kostnad.